Programy Evropské unie

 

Název projektu: Vzdělávání ve společnosti Azenet s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004581

Operační program Zaměstnanost; výzva č. 043

Příjemce: Azenet s.r.o.

Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Azenet s.r.o. napříč různými pozicemi v kategorizaci CZ ISCO a oblastmi vzdělávání. Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornost zaměstnanců společnosti Azenet s.r.o.