Reference

Naše kvalitní služby dodáváme dlouhodobě například těmto subjektům :

Státní sektor:

  • Ministerstvo zemědělství České republiky
  • Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Lesy České republiky, s.p.
  • Centrální nákup Plzeňského kraje

Soukromý sektor:

  • Omexom GA Energo, s.r.o.
  • Smurfitt Kappa Czech, s.r.o.
  • Scanwest Plzeň, s.r.o.
  • DCK Holoubkov Bohemia, a.s.