Reference

Naše kvalitní služby dodáváme dlouhodobě například těmto subjektům :

 

Státní sektor:

  • Ministerstvo zemědělství České republiky
  • Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Lesy České republiky, s.p.
  • Centrální nákup Plzeňského kraje

Soukromý sektor:

  • Olbrich – Cz, spol. s.r.o.
  • Smurfitt Kappa Czech s.r.o.
  • Schwarzmüller, s.r.o.
  • Plzeňská energetika a.s.
  • DCK Holoubkov Bohemia a.s.